Economia

       
 NR. CRT DENUMIRE SOCIETATE ADRESĂ DOMENIU DE ACTIVITATE
1 PF. Kravecz  Semlac Nr. 291 Arad  Cosmetică
2  PF. Dinu  Semlac Nr. 442 Arad  Tâmplărie
3  PF. Faur  Semlac Nr. 1116 Arad  Agricol
4  PF. Maria  Semlac Nr. 1121 Arad  Coafură
5  PF. Zimermenn  Semlac Nr. 478 Arad  Agricol
6  PF. Bulza  Semlac Nr. 965 Arad  
7  PF. Gottischick  Semlac Nr. 836A Arad  Construcții
8  PF. Schulcz  Semlac Nr. 582 Arad  Construcții
9  PF. Gallmann  Semlac Nr. 457A Arad  Construcții
10  PF. Rusti  Semlac Nr. 691 Arad  
11  PF. Tyurovschi  Semlac Nr. 457 Arad  Zidărie
12  PF. Muntean  Semlac Nr. 815 Arad  Coafură
13  PF. Monea  Semlac Nr. 854 Arad  Coafură
14  PF. Ban  Semlac Nr. 987 Arad  
15  PF. Fântânar  Semlac Nr. 707 Arad  Atelier mecanic
16  PF. Strună  Semlac Nr. 373 Arad  Comerț
17  PF. Szigheti  Semlac Nr. 957 Arad  Comerţ
18 PF. Andras  Semlac Nr. 746 Arad  Comerț
19  AF. Teo  Semlac Nr. 441 Arad  Comerț
20  AF. Andreea  Semlac Nr. 998 Arad  Comerț
21  AF. Alex  Semlac Nr. 741 Arad  Comerț
22  AF. Fulmen&Dia  Semlac Nr. 515 Arad  Comerţ
23  AF. Adimona  Semlac Nr. 41 Arad  Comerț
24  AF. Galiş  Semlac Nr. 731A Arad  Comerț
25  AF. Şipoş  Semlac Nr. 603 Arad  Comerţ
26  AF. Raluca  Semlac Nr. 914 Arad  Agricol
27  AF. Alexa  Semlac Nr. 930 Arad  Agricol
28  PF. Lechin  Semlac Nr. 335 Arad  Agricol
29  AF. Chiuhan  Semlac Nr. 837 Arad  Coafură/bar
30  PF. La voinicul  Semlac Nr. 99 Arad  Tâmplărie
31  AF. Siladi&Co  Semlac Nr. 611 Arad  Agricol
32  PF. Milas&Flores  Semalc  Comerț
33  SC Electrica  Semalc  
34  Coop. Consum  Semlac - bloc Arad  Comerț
35  IS Zahăr  Semalc  Agricol
36  Agroauisem  Semalc  Agricol
37  1 Decembrie  Semlac Nr. 487 Arad  Agricol
38  Agromureş  Semalc  Agricol
39  SC Elacombis  Semlac Nr. 583 Arad  Comerț
40  Asigurare Reasigurare  Semlac Nr. 13 Arad  Asigurări
41  CN Poşta Română  Semlac Nr. 732 Arad  
42  Coop. Credit Şeitin  Semlac - bloc Arad  Bancă
43  SC Agrovest  Semlac Nr. 843 Arad  Agricol
44  SC Merne Prodimpex  Semalc  Agricol
45  SC Rebi-Prod  Semlac Nr. 478 Arad  Agricol
46  SC Agrosementi  Semlac Nr. 526 Arad  Agricol
47  SC Reinl  Semlac Nr. 456 Arad  Agricol
48  SC Gabi Emanuela  Semlac Nr. 820 Arad  Brutărie
49  SC Alpha Mureş  Semlac Nr. 733 Arad  Comerț
50  SC Mozaic  Semlac Nr. 819 Arad  Comerț
51  SC Semlac Farm  Semlac Nr. 820 Arad  Farmacie
52  SC Paradox Consulting  Semlac Nr. 1104 Arad  Comerț
53  SC Mozaic Sprint  Semlac Nr. 856 Arad  Comerț
54  SC Agroinuest  Selmac  Agricol
55  SC Touros  Selmac  Agricol
56  SC Novella Rom  Semlac Nr. 526 Arad  Agricol
57  SC Măcinătoarea  Semalc  Morărit
58  SC A&V Prodserv  Semlac Nr. 333 Arad  Comerț
59  SC Orion  Semalc  Agricol
60  SC Imobiliare  Semlac Nr. 3 Arad  Agricultură
61  SC Vugia  Semlac - bloc Arad  Croitorie
62  SC Agroraluca  Semlac Nr. 914 Arad  Comerț
63  SC Holistic  Semlac Nr. 605 Arad  Comerț
64  SC Alcalano  Semlac Nr. 488 Arad  Comerț
65  SC Horst Corn  Selmac  Brutărie
 
 
 
Populaţia ocupată reprezintă 978 persoane (din care 462 bărbaţi şi 516 femei). Persoanele pe domenii de activitate sunt grupate astfel: în unităţi cu profil producţie 362, administraţie publică 34, prestări servicii şi comerţ 63, sănătate şi asistenţă socială 15, bănci 4, poştă 6, alimentaţie publică şi turism 17, sectorul ordinii publice 5, învăţământ 43, agricultură 429.
Populaţia ocupată în agricultură şi o parte din cei pensionaţi lucrează pe o suprafaţă de 1800 ha teren arabil, dar se ocupa şi cu creşterea animalelor (bovine, ovine, porcine, cabaline) şi a păsărilor de pe lângă gospodărie.
Valoarea investiţiilor realizate de către agenţi economici în anul 2006, şi anume S.C. AGRIPIG S.A. prin realizarea unei „staţii de betoane" în incinta fostului „complex de porci", se ridică la 88.000 lei. Investiţii ce vor continua şi în anul 2007, nefiind cunoscută încă valoarea.
De asemenea existenţa „Zonei industriale" poate avea un procent ridicat pentru dezvoltarea economică a comunei Semlac, în acest sens în luna ianuarie a anului 2007, a fost vândută suprafaţa de 102.600 mp, achiziţionată prin licitaţie publică de către S.C. EUROSILOS S.R.L. ce îşi propune să investească în decursul a doi ani peste 1.500.000 euro, şi să angajeze aproximativ 45 persoane, calificate sau necalificate.
 
Situaţia fondului funciar pe categorii de folosinţă este:
 
Arabil 7.415 ha
Pășuni 162 ha
Fânețe 3 ha
Livezi 3 ha
TOTAL AGRICOL 7.583 ha
 
Din total suprafaţă, terenul agricol reprezintă 91,24% iar arabilul ocupă o suprafaţă de 7.415 ha, ceea ce reprezintă 89,21% din totalul suprafeţei teritoriului administrativ.
Comuna Semlac deţine o suprafaţă de păduri de 34 ha, ceea ce reprezintă 0,40% din total suprafaţă teritoriu administrativ. În prezent nu sunt unităţi de exploatare şi prelucrare a lemnului.