Populaţia

Comuna Semlac are în componenţă sa un număr de 3916 locuitori, din care 1949 de bărbaţi şi 1967 de femei.
Locuitorii comunei Semlac au următoarea componenţă etnica:
♦ români 3175
♦ maghiari 137
♦ germani 144
♦ rromi 368
♦ slovaci 45
♦ ucrainieni 29
♦ s.a. (ruteni, sârbi, etc.). 18
 
Din punct de vedere religios, locuitorii comunei Semlac au urmatoarea structură:
♦ ortodoxă 2906
♦ greco-catolică 264
♦ romano-catolică 221
♦ evanghelici 131
♦ reformaţi 60
♦ penticostali 231
♦ baptişti 36
♦ atei 3
♦ s.a. (nazarinieni, adventişti, iehovişti).
 
Populaţia pe grupe de vârstă are următoarea structură (raportat la anul 2006):
• între 0 - 19 ani 612 persoane din care: 357 băieţi, 255 fete:
• între 19 - 35 ani 1020 persoane din care: 475 bărbaţi, 545 femei:
• între 35 - 65 ani 1476 persoane din care: 734 bărbaţi, 742 femei:
• peste 65 ani 808 persoane din care: 382 bărbaţi, 426 femei.
 
Evoluţia în ultimii 10 ani a numărului de locuitori este crescătoare, astfel în anul 1996 convieţuiau în localitate un număr de 3819 locuitori, iar în anul 2006 un număr de 3916 locuitori (creşterea se datorează în mare măsură datorită migraţiei persoanelor de la oraş la sat).
S-a constatat de asemenea o migraţie a forţei de muncă spre localităţile mai importante ale judeţului, dar mai ales spre ţările membre ale Uniuni Europene