Cultură şi învăţământ

Învăţământ
Comuna Semlac are unităţi şcolare în care se asigură învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.
La nivelul localităţii există o grădiniţă cu program normal şi un număr de patru imobile destinate procesului de învăţământ (Şcoala Generală nr. 1, unde învaţă elevii claselor V - VIII, iar în celelalte trei imobile îşi desfăşoară activitatea clasele I - IV).
În localurile din şcoli şi grădiniţe îşi desfăşoară activitatea elevi, cadre didactice şi personal auxiliar după cum urmează:
• învăţământ preşcolar de stat: 5 săli, 136 copii, 5 cadre didactice:
• învăţământ primar de stat: 10 săli, 234 elevi, 10 cadre didactice:
• învăţământ gimnazial de stat: 8 săli, 186 elevi, 14 cadre didactice.
Din anul 2005 Şcoala Generară din Semlac poartă denumirea de „Ioan Danicico".
În anul 2006 prin Hotărârea Guvernului României a fost aprobată construirea unei noi şcoli în localitate valoarea investiţiei ridicându-se la 5.700.000 lei finanţată integral din Fonduri Guvernamentale, iar valoarea de proiectare fiind de 120.000 lei.
 
Cultură
În localitatea Semlac există un număr de două biblioteci, astfel:
• biblioteca şcolară cu un număr de 7670 volume;
• biblioteca primăriei cu un număr de 15.000 volume.
În cinstea celui ce a fost „Ioan Danicico" în anul 2005 a fost ridicat un monument în faţa Şcolii Generale din comuna Semlac, care îi poartă numele.
În comuna Semlac este editat "Ziarul de Semlac" care oferă locuitorilor informaţii utile despre comună.
În anul 2006, 26 august s-a sărbătorit pentru prima data Ziua comunei Semlac, totodată au fost sărbătoriţi 750 de ani de la prima atestare documentară a localităţii, 1256 - 2006.