Infrastructura

Reţeaua de alimentare cu apă.
Comuna Semlac are o reţea de distribuţie de 34 km. la care sunt racordaţi un număr de 2000 locuitori. Cantitatea de apă este de 50.000 mc, asigurată de 3 puţuri forate.
Alimentarea cu energie electrică a comunei Semlac este realizată prin aproximativ 10,3 km linii de medie tensiune 20kVA. La liniile de medie tensiune sunt racordate 15 posturi de transformatoare la utilizatorii actuali se face în general prin reţele electrice aeriene de 0,4 kV.
Reţeaua de alimentare cu gaz are o lungime de 31km. Case racordate în momentul elaborării strategiei au fost în număr de 80, există în schimb un număr de 25 de cereri depuse care solicită racordul.
Localitatea nu beneficiază de reţea de termoficare sau de alte sisteme de încălzire centralizată. Există un număr de aproximativ 30 de locuinţe cu centrală proprie, restul de locuinţe fiind incălzite cu lemne, cărbuni s.a.
Reţea de telefonie fixă asigură serviciile pentru un număr de 527 abonaţi, iar telefonia mobilă (Orange), are instalat un releu în perimetrul comunei. 
 
În anul 2001, Primăria Semlac a fost racordată la reţeaua internet, e-mail: primaria@semlac.ro, de asemenea dintre locuitorii comunei sunt conectaţi un număr de aproximativ 30 de persoane.
În anul 2000 în comuna Semlac este pusă în funcţiune o retea de televiziune prin cablu, care la momentul actual asigură serviciile pentru un număr de peste 700 abonaţi, fiind într-o continuă dezvoltare.
În anul 2006 a fost declarat caştigător proiectul privind realizarea canalizării apelor uzate menajere şi staţie de epurare în comuna Semlac, proiect finanţat prin Ordonanţa Guvernului Nr. 7/2006, valoarea proiectului fiind de 3.990.000 lei, iar valoarea totală a investiţiei 5.400.000 lei.
 
Sănătate
În comuna Semlac asistenţa medicală este asigurată de 2 medicii şi 4 asistenţi.
Activitatea celor doi medici de familie se desfăşoară în incinta Dispensarului Uman Semlac, imobilul este amenajat corespunzător activităţii ce se desfăşoară în el, dotat cu aparatura necesară şi amplasat în centrul localităţii Semlac. Medicii de familie asigură asistenţa medicală pentru specialităţile medicină generală şi pediatrie.
În localitate funcţionează şi o farmacie de uz uman cu doi salariaţi. De asemenea în incinta Dispensarului Uman funcţionează în condiţii normale un Cabinet Stomatologic în care îşi desfăşoară activitatea un medic stomatolog.