Mediul înconjurător

Având în vedere specificul zonei preponderent agricol al comunei Semlac se constată un număr redus de surse de poluare. Surse posibile de poluare în cazul activităţilor agricole sunt reprezentate de fertilizarea cu îngrăşăminte chimice şi organice, care pot determina prin utilizări excesive acumulări şi infiltrări de nitriţi şi nitraţi în sol şi în pânza freatică.
 
În perioada sezonului rece sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de centralele termice existente pe teritoriul comunei precum şi de arderea combustibililor solizi în gospodăriile populaţiei. Alte surse de poluare sunt reprezentate de traficul rutier.
Calitatea aerului este medie, cu perioade afectate moderat de poluare din cauza prafului spulberat de vânturi si a fumului rezultat prin arderea resturilor vegetale. Calitatea apei curgătoare este medie spre bună.