Oportunităţi de investiţii

Aspecte care asigură mediul adecvat pentru dezvoltare durabilă
Pentru stabilirea unor relaţii de parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale, similare din alte ţări în condiţiile de realizare a cooperării sau asocieri cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes comun.
Consiliul Local al comunei Semlac, poate hotărî stabilirea unor legături de colaborare, cooperare, asociere, aderare la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiilor publice locale şi înfrăţire cu localităţi din ţară şi stăinătate, prin acorduri bilaterale sau încheerea unor contracte de asociere cu diverşi agenţi economici din ţară sau stăinătate în scopul realizării unor activităţi de interes comun.
În acest sens comuna Semlac este înfrăţită cu localităţile Fai della Paganella din Italia şi Mezokovacshaza din Ungaria.

Personalul angajat în administraţia publică locală al Primăriei comunei Semlac a participat la cursuri de perfecţionare organizate de INA.
Politica de taxe la nivelul Primăriei comunei Semlac pe perioada 2001 - 2005 a fost următoarea:
În anul 2000, Consiliul Local a stabilit pentru anul 2001, impozitele şi taxele având în vedere Legea nr. 27/1994.
În anul 2001, Consiliul Local a stabilit pentru anul 2002, impozitele şi taxele având în vedere Legea nr. 27/1994 actualizată.

În anul 2002, Consiliul Local prin Hotărârea nr 23 din 30.05.2002 a stabilit pentru anul 2003, impozitele şi taxele având în vedere prevederile articolelor 73, 74 şi 79 din OG nr. 36/2002, art. 2 din Legea nr. 351/2001, HG 1278/2002 şi Legea nr. 215/2001.
În anul 2003, Consiliul Local prin Hotărârea 24 din 30.05.2003, având în vedere prevederile art. 73, 74 şi 79 din OG nr. 36/2002, art. 2 din Legea nr. 351/2001, HG nr. 1278/2002 şi Legea nr. 215/2001 hotărăşte pentru anul 2004 majorarea impozitelor şi a taxelor cu 10% faţă de anul 2003.
Pentru anul 2005, Consiliul Local prin Hotărârea nr. 11 din 11.01.2005, având în vedere prevederile Codului Fiscal, art. 2 din Legea nr. 351/2001, HG nr. 783/2004 şi Legea nr. 215/2001, hotărăşte majorarea impozitului pe terenul intravilan şi a taxei de eliberare a certificatului de producător, celelalte taxe rămânând la nivelul anului 2004.

Pentru anul 2006, Consiliul Local prin Hotărârea nr. 61 din 29.09.2005, având în vedere prevederile Legii 571/2003 privind Codului Fiscal, OUG 138/2004, Legea nr. 351/2001, art. 2, Legea 215/2001, hotărăşte majorarea impozitelor faţă de anul 2005 cu 5%, excepţie făcând art. 263, alin. 4 şi 5 care rămân conform oug 797/2005 neschimbate. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 30.03 2006, având în vedere Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Legea 247/2005, oug 21/2006 şi Legea 215/2001, se stabileşte impozitul pe terenurile din extravilanul localităţii conform zonelor de fertilitate.
 
Pentru anul 2007, Consiliul Local prin Hotărârea nr. 88 din 20.12.2006, având în vedere Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, oug 138/2004, Legea 494/2004, HGR 797/2005, Legea 343 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, HGR 1514/2006, hotărăşte următoarele:
Impozitele şi taxele locale sunt majorate conform anexelor ataşate Hotărârii.
Preţul terenului arabil şi al caselor este într-o continuă creştere, creştere care se datorează în cea mai mare parte, ca urmare a aderări României la UE.
În comuna Semlac îşi desfăşoară activitatea Agenţia C.E.C. Semlac precum şi Cooperativa de credit Şeitin.
Postul de poliţie Semlac asigură servicii publice pe raza localităţii Semlac cu un număr de 3 angajaţi.